PENSION DOLEŽAL
Alešova 27, 370 01 České Budějovice

České Budějovice
Městská památková rezervace. Budějovice byly založeny roku 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. na soutoku dvou řek – Vltavy a Malše. Dosud se zachoval pravidelný půdorys centra města se zbytky gotického městského opevnění s několika hradebními věžemi a baštami. Dominantou je čtvercové náměstí 133x133 metrů a uprostřed něj barokní Samsonova kašna s alegorickými sochami. Na náměstí je vedle kašny i barokní, původně renesanční, radnice se zvonkohrou a další historické domy s loubím. Vedle severovýchodního rohu náměstí se tyčí katedrální chrám sv. Mikuláše a 72 m vysoká Černá věž. Téměř nejstarší stavbou v metropoli je Kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, poblíž dominikánský klášter, rovněž ze 13. století. Známá je i renesanční restaurace Masné krámy svým empírovým štítem. Mezi další historické budovy patří biskupská rezidence, empírové Jihočeské divadlo a novorenesanční Jihočeské muzeum.

Třeboň
Zde začíná překrásná soustava jihočeského rybničního systému vybudovaná v XVI. století regentem rožmberských panství Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan.

Hluboká nad Vltavou
Monumentální romantický zámek s jedinečným vybavením a uměleckými sbírkami. Pronikavou změnu přinesla romantická přestavba z let 1841-1871 ve stylu anglické windsorské gotiky. Tuto podobu si Hluboká dochovala dodnes. 

Holašovice
Unikátní soubor budov tzv. selského baroka. Jeden z nejlépe zachovalých a nejpůsobivějších dokladů jedinečné jihočeské architektury z druhé poloviny 19. stol. Od roku 1998 součást světového kulturního dědictví UNESCO.

Český Krumlov
Druhý nejrozsáhlejší zámek v České republice (po Pražském hradě), dominanta severní části městské památkové rezervace. Renesanční, barokní a rokokové interiéry, lapidárium s barokními plastikami a barokní zámecké divadlo. Přírodní amfiteátr s otáčivým hledištěm v zámecké zahradě. Český Krumlov je zapsán jako kulturní dědictví UNESCO.

Kleť u Českého Krumlova
Nejvyšší vrchol Blanského lesa 1083 m nad mořem. Stojí zde pohromadě starobylá kamenná vyhlídková věž, hvězdárna a televizní vysílač. Na vrchol se můžete dostat sedačkovou lanovkou.

Vyšší Brod
Klášter cisterciáků založený 1259 panem Vokem z Rožmberka. Barokní knihovna se 70.000 svazky a vzácnými prvotisky. Zcela mimořádný význam v dějinách umění má gotický deskový obraz Madony s dítětem. Expozice muzea poštovnictví.

České Budějovice
Třeboň
Hluboká nad Vltavou
Holašovice

Český Krumlov

Vyšší Brod